Hoe kan de energietransitie worden ingepast?

Hoe kan de energietransitie zorgvuldig worden ingepast in de Lopikerwaard met oog voor het aanwezige cultureel erfgoed, en mogelijkerwijs bijdragen aan een hogere meerwaarde van dit erfgoed?

Dit onderzoeksrapport vormt in de eerste plaats een feitelijke inventarisatie van de stand van zaken omtrent verschillende
facetten aangaande de ruimtelijke en cultuurhistorische inpassing van de energietransitie in de Lopikerwaard. Het biedt in de tweede plaats een beschouwing van verschillende belangen en relevante ontwikkelingen. Op de derde en laatste plaats biedt het enkele aanbevelingen over de manier waarop de energietransitie zorgvuldig kan worden ingepast en mogelijkerwijs zelfs kan bijdragen aan een hogere meerwaarde van het erfgoed in de Lopikerwaard.


Leeswijzer

H1 Het eerste hoofdstuk definieert en contextualiseert enerzijds de energietransitie en anderzijds de zorg voor het cultureel erfgoed, met de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving als de gemene deler.

H2 Het tweede hoofdstuk inventariseert het aanwezige erfgoed en de kernkwaliteiten van het huidige cultuurlandschap van de Lopikerwaard. Het beschouwt en beschrijft de totstandkoming van dit landschap in een biografie.

H3 Het derde hoofdstuk formuleert de energieopgave in de gemeente Lopik.

H4 Het vierde hoofdstuk beschouwt en adviseert op welk manier de aantasting van erfgoed door de energietransitie het best kan worden geminimaliseerd.

H5 Het vijfde hoofdstuk beveelt tot slot een experimentele manier aan waarop de energietransitie mogelijk meerwaarde kan scheppen voor de instandhouding, het herstel en de versterking van het cultureel erfgoed in de Lopikerwaard