Bestaat er een oorzakelijke relatie tussen klimaatverandering en uitbarstingen van geweld?

Bachelorscriptie 5 mei 2017

Gaat klimaatverandering in de toekomst conflict veroorzaken? Hoogstwaarschijnlijk wel als er een causaal verband tussen klimaatverandering en conflict bestaat, en als dit verband een wetmatige vorm kent. Om te bepalen of dit het geval is zullen er voorbeelden moeten worden getoond waarin klimaatverandering wel of geen conflict veroorzaakte. Welke tijd en plaats worden onderzocht maken voor het vaststellen van een wetmatigheid niets uit. De keuze van het historische bronnenmateriaal wel. Een Ierse wetenschapper kiest in een onderzoeksvoorstel voor de Ierse Annalen (middeleeuwse kronieken) om het bestaan van een causale relatie tussen extreme klimaatverschijnselen en conflict aan te tonen. Ik vraag mij af of deze bronnen een dergelijke toepassing wel toelaten. Daarvoor neem ik de Annalen van Ulster, de belangrijkste bron binnen het corpus onder de loep en kom ik onder meer tot de conclusie dat er geen manier lijkt te bestaan om correlatie aan te tonen en dat aan de historische getrouwheid te twijfelen valt.